Børnehaven Skovbrynet

Børnehaven Skovbrynet

Vi er en del af Børnehusene i Vissenbjerg og ligger i samme hus som vuggestuen Skovbrynet centralt i Vissenbjerg by

Skovbrynet ligger centralt i Vissenbjerg med skoven og boldbanerne som nærmeste naboer.

I Skovbrynet er vuggestuen en integreret del af huset, og der er grupperum til både børnehave- og vuggestuebørn. Inden døre har mange forskellige muligheder i vores funktionsopdelte lokaler. Udendørs er vi i gang med renovering af vores dejlige legeplads, så den kan tilbyde endnu flere miljøer for leg og udfoldelse.

Der er 85 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn i Skovbrynet. Børnehavebørnene er fordelt på syv basisgrupper. De ældste børn er pt. i to grupper, og de øvrige børnegrupper er aldersintegrerede. De syv basisgrupper er sammensat i tre teams.