Børnehaven Skovbrynet

Børnehaven Skovbrynet

Vi er en del af Dagtilbuddene i Vissenbjerg området og ligger i samme hus som vuggestuen Skovbrynet. Vi er placeret centralt i Vissenbjerg by og alligevel lige i Skovbrynet med vores legeplads grænsende helt op til skovenkanten.

Skovbrynet ligger centralt i Vissenbjerg lige i kanten af skoven og med boldbanerne som nærmeste naboer.

I Skovbrynet er vuggestuen en integreret del af huset, og der er grupperum til både børnehave- og vuggestuebørn.

Der er 85 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn i Skovbrynet. Børnehavebørnene er fordelt på 4 basisgrupper.

De kommende skolebørn er i basisgruppe for sig og de øvrige børnegrupper er aldersintegrerede.