Børnehaven Skovbrynet

Børnehaven Skovbrynet

Vi er en del af Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området og ligger i samme hus som vuggestuen Skovbrynet. Vi er placeret centralt i Vissenbjerg by og alligevel er skovkanten yder grænsen for vores legeplads.

Skovbrynet ligger centralt i Vissenbjerg lige i kanten af skoven og med boldbanerne som nærmeste naboer.

I Skovbrynet er vuggestuen en integreret del i midten af huset, og der er grupperum til både børnehave- og vuggestuebørn.

Der er 75 børnehavebørn og 22 vuggestuebørn i Skovbrynet. Børnehavebørnene er fordelt på 4 basisgrupper, Ræve, Muldvarper, Frøer og Ugler.

De kommende skolebørn er i basisgruppen Ugler for sig og de øvrige børnegrupper er aldersintegrerede 3-5 år.