Forside

Velkommen til Dagtilbuddene i Vissenbjerg området

- alle er en del af fællesskabet

Velkommen til Dagtilbuddene i Vissenbjerg området

Dagtilbuddene i Vissenbjerg området er et kommunalt dagtilbud og favner;

Dagplejen, vi er 20 Dagplejere fordelt i hele Vissenbjerg området. 

Dagplejepædagog Majbritt Andersen 25 23 28 72 

Vuggestuen Skovbrynet, ligger sammen med Børnehaven Skovbrynet på Lindevej 1, Vissenbjerg

Børnehaven 64 74 65 90  

Bøllehuset ligger i på Kelstrupvej 82, Skallebølle,  5492 Vissenbjerg

Børnehaven 23 43 41 46 

Børnenes Hus ligger i Skalbjerg på Skolevej 4, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

Børnehaven 64 74 65 71  

Leder af Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området er Birgitte Buur 23 28 37 30 

Faglig pædagogisk leder / Stedfortræder  Katrine Madsen 30 57 36 12

Faglig pædagogisk leder Karina Fredskov 30 33 75 28