Forside

Velkommen til Dagtilbuddene i Vissenbjerg området

- alle er en del af fællesskabet

Velkommen til Dagtilbuddene i Vissenbjerg området

Dagtilbuddene i Vissenbjerg området er et kommunalt dagtilbud med dagpleje, vuggestue og børnehave 

Dagplejen, vi er 20 Dagplejere fordelt i hele Vissenbjerg området. 

Dagplejepædagog Majbritt Andersen 25 23 28 72 

Vuggestuen Skovbrynet, ligger sammen med Børnehaven Skovbrynet på Lindevej 1, Vissenbjerg

Vuggestue 51 14 14 92     

Børnehavegrupperne Rævene 24 66 06 11    Muldvarper 30 57 36 12    Frøer 21 73 72 08     Ugler 29 65 73 30 

Vuggestuen Bøllehuset ligger i samme hus som Børnehaven Bøllehuset på Kelstrupvej 82, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg

vuggestuen 20 37 27 51  

Børnehaven 23 43 41 46 / storegruppen 24 87 89 48

 

Børnenes Hus ligger i Skalbjerg på Skolevej 4, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

Børnehaven 21 17 04 60  

Leder af Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området er Birgitte Buur 23 28 37 30 

Stedfortræder og Faglig pædagogisk leder Karina Fredskov 30 33 75 28

Faglig pædagogisk leder  Malene Kirkeskov Faarvang 24 84 11 51