Praktisk info

Sproglig vejleder

Gitte Lomaz Olsen og Bettina Truelsen er sproglig vejledere i vores område. De har flere forskellige opgaver i forbindelse med barnets sproglige udvikling, og som eksempler kan nævnes:

  • sprogscreeninger ved 3 år og 5 år.
  • sparring i handleplaner for børns sproglige udvikling
  • deltagelse i forældresamtaler, hvor fokus er barnets sproglige udvikling
  • råd og vejledning forældre omkring barnets sproglige udvikling.