Praktisk info

Sproglig vejleder

Gitte Lomaz Olsen og Bettina I Truelsen er sproglig vejledere i vores område. De har flere forskellige opgaver i forbindelse med barnets sproglige udvikling, og som eksempler kan nævnes:

  • sprogvurdering
  • medinddragelse i handleplaner for børns sproglige udvikling
  • deltagelse i forældresamtaler hvor fokus er rettet mod barnets sproglige udvikling
  • råd og vejledning af både pædagogisk personale og forældre mht. barnets sproglige udvikling.