Praktisk info

Motorik vejleder

Camilla Michaelsen er motorikvejleder i vores område. Camilla har flere forskellige opgaver i forbindelse med barnets motoriske udvikling og som eksempler kan nævnes:

  • vurdering af barnets motoriske udvikling
  • medinddragelse i handleplaner for børns motoriske udvikling
  • deltagelse i forældresamtaler hvor fokus er rettet mod barnets motoriske udvikling
  • råd og vejledning af både pædagogisk personale og forældre mht. barnets motoriske udvikling.