Praktisk info

Motorik vejleder

Camilla Michaelsen, Susanne Vibe og Ina Freilev er uddannede motorikvejledere i Dagtilbuddene i Vissenbjerg. Herudover er Nicholai Ellebæk og Rikke Friman er motorik tovholdere.

Tilsammen har de 5 personaler flere forskellige opgaver i forbindelse med barnets motoriske udvikling og som eksempler kan nævnes:

  • Motoriske screeninger og vurdering af barnets motoriske udvikling
  • Motorisk netværk og tæt samarbejde med Vissenbjerg Skoles motorikvejledere og lederen af kommunens børne fysioterapeuter.
  • Sparring i arbejdet med handleplaner for børns motoriske udvikling
  • Deltagelse i forældresamtaler hvor fokus er barnets motoriske udvikling
  • Råd og vejledning af forældre af barnets motoriske udfordringer og udvikling.