Dagplejen

Legestue

Den lille verden bliver større

Det er vigtigt børnene også lærer at begå sig i større børnefællesskaber, hvorfor alle børn og deres dagplejer er tilknyttet en legestuegruppe. I Assens kommunale dagpleje, tilbyder vi en ugentlig dag i heldagslegestue. Det betyder at på dit barns legestuedag, både afleverer og afhenter du dit barn i legestuen, medmindre andet er aftalt med din dagplejer. 

Formål med heldagslegestue:

  • at give børnene mulighed for at udbygge deres legerelationer
  • at udvikle børnenes sociale kompetencer
  • at børnene lærer nogle eventuelle gæstedagplejere at kende
  • at tilbyde nye læringsmiljøer
  • at dagplejerene kan sparre med hinanden
  • dagplejepædagogen kan arbejde med pædagogisk udvikling i gruppen

Dagplejeren deltager ikke i heldagslegestue, hvis der i en periode skal tages individuelle hensyn til et barn i egen børnegruppe