Dagplejen

Anja Baltersen

Lykkegårdsvej 3, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

Dagplejer Profil

Anja Baltsersen

 

Om mig:

Jeg er årgang 1970 og jeg bor sammen med Egon. Vi har sammen 5 dejlige børn, Trine er fra 95, Kamilla fra 97, Emil fra 99, Line fra 04 og Freja fra 06.

Jeg er oprindelig uddannet kok, men har været dagplejer siden 2007. Jeg har gennem de sidste 10 år passet mange dejlige børn, og høstet mange erfaringer, som jeg har megen glæde af i hverdagen som dagplejer.

 

Som dagplejer lægger jeg vægt på/mine værdier:

Jeg vil gøre mit bedste for at skabe en rolig hverdag med sjov, tryghed, omsorg og nærvær, da det giver de bedste betingelser for læring.

Jeg lægger stor vægt på dialog og ærlighed. Det er vigtigt for mig at både børn og forældre føler sig trygge og velkomne hos mig, så alle får en god start på dagen.

Jeg ligger stor vægt på, at børnene knytter venskaber, yder omsorg og hjælper hinanden. Jeg vægter også højt, at børnene bliver selvhjulpne og selvstændige i løbet af den tid, de er i dagpleje, så de er klar til de næste skridt på vejen.

 

En typisk dag i min dagpleje:

Jeg vil planlægge dagen ud fra børnenes behov. Vi skal hygge os og have det rigtig sjovt sammen. Vi skal for eksempel:

  • Læse i bøger
  • Lave motorikbane
  • Synge sange
  • Gå tur i skoven og lege i haven

 

Højtider:

Vi er også rigtige kreative især ved højtiderne, hvor vi tegner, klipper, klistre og bager i det omfang børnene kan.

 

Uddannelse/kurser:

Gennem tiden har jeg deltaget i forskellige kurser:

  • Førstehjælpskursus som genopfriskes ca. hvert andet år
  • Dagplejeuddannelsens grundmodel 2008
  • AMU-uddannelser: kommunikation i teams, planlægning af pædagogiske aktiviteter og medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2009
  • Kvalitet, uddannelse og udvikling i Assens Kommunes Dagpleje 2008-2010
  • Børns sprogtilegnelse i dagplejen 2012-2014

 

Husdyr:

Ingen.

 

Legestue:

Om fredagen er vi i heldagslegestue i Børnenes hus i Skalbjerg, hvor vi leger og hygger en masse.