Børnenes Hus

Børnehaven Børnenes Hus

Vi er en del af Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området og ligger i Landsbyen Skalbjerg lidt uden for Vissenbjerg.

Børnenes Hus ligger i Skalbjerg i den gamle skole. Vi har nogle dejlige rum inden døre, en stor gymnastiksal og en dejlig stor spændende legeplads med mulighed for masser af leg og motorisk udfoldelse. Midt på legepladsen ligger vores store bålhus.

Der er 50 børn i Børnenes Hus fordelt på tre spisegrupper. De ældste børn spiser sammen i en gruppe og de øvrige børn i de to aldersintegrerede grupper.