Børnehaven Skovbrynet

Traditioner

I Skovbrynet har vi flere gode traditioner. Nogle af traditionerne er fælles for både børnehave- og vuggestuebørn, mens andre kun er for enten børnehave- eller vuggestuebørn.

En nærmere beskrivelse af traditionerne følger snarest.