Bøllehuset

Traditioner

I Bøllehuset har vi mange gode traditioner, som vi vægter højt. Børnene har nogle forventninger om hver tradition, de deltager selv aktivt i forberedelserne og ser meget frem til disse.

Vi holder fastelavnsfest hvor vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Mange af børnene er klædt ud, og nogle gange er de voksne også klædt ud. Forældre er velkomne til at deltage.

Påsken markerer vi med påskepynt og en påskefrokost for børnene.

Hvert forår sår vi og følger spændte med i, hvad der kommer op af jorden.

Vi holder vores egen lille Sankt Hans, hvor vi har bål på legepladsen og sender heksen afsted til Bloksbjerg.

Umiddelbart før sommerferien holder vi afslutning for de kommende skolebørn og deres forældre. Børne forbereder en optræden, som de viser for deres kammerater om formiddagen og for forældrene om aftenen kl. 17.30 – ca. 20.00.

I september holder vi bedsteforældredag, hvor børnenes bedsteforældre inviteres med i børnehave.

Den 1. Søndag i Advent om formiddagen mødes alle børn, forældre og personaler ved Langesø, hvor vi sammen går rundt om søen. Vi slutter turen af med kaffe og kage.