Bøllehuset

Hverdagen

Hverdagen i Bøllehuset er en blanding af ting, vi gør hver dag, og aktiviteter, der opstår spontant og skifter fra dag til dag og planlagte aktiviteter i forbindelse med vores temaer.

Vores formiddag starter altid med, at vi samles på vores grupper, hvor vi sammen spiser formiddagsmad.

Herefter har vi alle sammen morgensang og dagen gennemgås visuelt for børnene ved hjælp af piktogrammer. Det er små billeder, som giver børnene mulighed for at vide, hvad der skal ske i løbet af dagen.

Herefter går dagens aktiviteter i gang. Dette foregår i mindre aldersopdelte grupper og med udgangspunkt i læreplanstemaerne. Om fredagen foregår aktiviteterne fælles i hele huset.

Efter frokost går vi på legepladsen hvor der er fri leg eller voksenstyrede aktiviteter f.eks cykling, gynge, hulebygning, sandkasseleg, bålaktiviteter osv. Imens sover de børn der har brug for det og de voksne holder pause på skift.

Ved 14 tiden spiser vi eftermiddagsmad og efterfølgende i løbet af eftermiddagen er der forskellige aktiviteter både ude og inde. Det kan f.eks. være leg på legepladsen, klæd-ud-leg, aktiviteter i gymnastiksalen, perle syning, historielæsning eller på værkstedet.