Bøllehuset

Børnehaven Bøllehuset

Vi er en del af Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området og ligger i landsbyen Skallebølle lidt uden for Vissenbjerg.

Bøllehuset er et stort og inspirerende hus, hvor der både bor børnehave, vuggestue og legestue for de lokale dagplejere. Bøllehuset ligger i Landsbyen Skallebølle, logistisk tæt ved motorvejstilkørslen og ikke langt fra Odense. Vi har god plads, både inde og ude, og det giver nogle fantastiske rammer for bevægelse.

Vi har både en stor og en lille legeplads, begge er under løbende renovering. Vi har nem adgang til skov, fodboldbane og vi bruger skolegården og arealerne udenom Skallebølle Skole.

Vi har ligeledes adgang til skolens gymnastiksal, redskaber og vandrum, hvor der er mulighed for leg og eksperimenter med vand.

Der er pt. 60 børn i Bøllehuset.

Børnene er inddelt i 3 aldersopdelte grupper, storegruppen, mellegruppen og mindstegruppen, mindstegruppen er yderligere opdelt i 2 grupper.

Leg og aktiviteter foregår både i aldersopdelte og aldersintegrerede grupper.

De børn der skal i skole til sommer er i "Storegruppen" og laver en del aktiviteter, der retter sig imod den kommende skolestart. Bl.a laver de en del aktiviteter sammen med de øvrige "storegrupper" fra Skovbrynet og Børnenes Hus, samt Vissenbjerg skolens indskoling.